τροχιές

Με την πράξη να ανακαλύπτουμε αλήθειες και πάλι με την πράξη να τις ελέγχουμε και να τις αναπτύσσουμε.../Πράξη, γνώση και ύστερα πάλι πράξη˙ η μορφή αυτή της κυκλικής επανάληψης είναι ατελεύτητη.

Μάο ΤσεΤουνγκ


Το συμβάν δεν είναι ο Άλλος του Λόγου αλλά ο 'Αλλος της φιλοσοφίας, όπως ορίζεται σύμφωνα με την πλατύτερη έννοια της πολύπλοκης δομής του, αντί να ορίζεται μόνο με όρους ''παρουσίας".

Francois Laruelle
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Kάθοδος


Έγινα ρίψη, βολή και διέλυσα το χώρο και κατέβηκα, έγινα πτώση,
τώρα το στόμα είναι γεμάτο χώμα και ρίζες και πετρώματα που αρνήθηκαν ηλικία.

Έγινα ρίψη και απέρριψα τον ουράνιο θόλο, μπηγμένος βαθιά πάσαλος της βίας, το σώμα του Κεραυνού δεν πέφτει τυχαία στην κεφαλή μας, και τώρα πλησιάζω στις λίμνες της νεκρικής ιδέας σου, χωρίς πομπή, μόνος ως πέτρα που θα ριφθεί στο ματωμένο ποτάμι ..

Έγινα πτώση και τραντάχτηκα μπροστά στον ομφαλό του ονείρου και σύρθηκα απο τα άλογα της Ατλαντίδας μπροστά στο μονοπάτι του θριάμβου, κύκλοι πύρινοι έμειναν τα μάτια μου, είδα την είσοδο είδα την κοίτη.

Έγινα πτώση και ούρλιαξαν όλοι οι νόμοι της φύσης μέχρι τα έσχατα και διωγμοί ξεκίνησαν στις καθρεφτένιες χώρες για να μάθουν την αιτία του φαινομένου μου..

Κατεβαίνω και τα σκαλιά είναι μουσκεμένα απο τους θρήνους όσων κατέβηκαν πριν απο μένα, μα εγώ δεν πηγαίνω κατα ΄κει με τα χέρια σταυρωμένα..
Κατεβαίνω δεν παέι να πει πεθαίνω.

Balthasar Walther

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου